Чи мо­жли­во во­скре­си­ти «Ни­ву»?

RIA (Vinnytsya) - - СПОРТ -

Па­ша Ка­са­нов, ко­ли­шній фі­нан­со­вий ди­ре­ктор «Ни­ви»

— Я ду­маю, пи­та­н­ня: «Чи мо­жна во­скре­си­ти клуб?» не до ме­не. Хай на це від­по­від­а­ють ті, хто хо­че цим за­йма­ти­ся. Зві­сно, я ві­рю, що ко­ман­да май­стрів у Він­ни­ці бу­де, але по­ки що ні­чо­го ко­мен­ту­ва­ти не мо­жу.

Оле­ксандр Гай­дар­жи, ко­ли­шній спор­тив­ний ди­ре­ктор «Ни­ви»

— Не­має про що го­во­ри­ти. Ко­ман­ди май­стрів у нас уже не­має. Якщо зна­йду­ться іні­ці­а­то­ри, які за­хо­чуть цим за­йма­ти­ся, і ство­рять но­ву ко­ман­ду май­стрів, то й фут­бо­лі­сти зна­йду­ться. Фут­бо­лі­сти — це спра­ва на­жив­на.

Ігор Пу­щал, керівник сай­ту фа­на­тів «Ни­ва» niva.vn.ua (Иго­рек)

— Про­бле­ми він­ни­цької «Ни­ви» ле­жать в пло­щи­ні три «б» — Бе­згро­шів’я, Бе­зго­спо­дар­ність і Бай­ду­жість. Від­ро­ди­ти клуб сер­йо­зно і на­дов­го змо­же ли­ше ба­га­та, не­бай­ду­жа, го­спо­дар­ська і ам­бі­тна лю­ди­на. Всі ре­шта ва­рі­ан­тів не­жит­тє­зда­тні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.