Два тур­ні­ри

RIA (Vinnytsya) - - СПОРТ -

Сьо­годн і , сьо­мо­го ли­сто­па­да, він­ни­цька ко­ман­да «Олім­пія-ко­ло­сСе­квоя» від­пра­ви­ться в сто­ли­цю Ав­стрії для уча­сті в одно­му з най­пре­сти­жні­ших між­на­ро­дних тур­ні­рів з ін­дор- хо­кею «Vienna Indoor Classiс». По­тім, 16 ли­сто­па­да на­ші хо­ке­їсти від­ра­зу, не по­вер­та­ю­чись до Укра­ї­ни, їдуть до Пра­ги на що­рі­чний 46 між­на­ро­дний тур­нір «46 Pragoshema Cup».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.