КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

RIA (Vinnytsya) - - ШОПІНГ - Дми­тро Кар­пу­шин (41)

— По­ку­пцям при при­дбан­ні но­во­го взу­т­тя від­ра­зу по­трі­бно ку­пу­ва­ти за­со­би для до­гля­ду за ним. От­же, якщо ва­ше взу­т­тя но­ве, то по­трі­бно йо­го обро­би­ти спе­ці­аль­ним жи­ром. Це мо­же бу­ти жир нор­ки, та­кож мо­жна ви­ко­ри­ста­ти олію жо­жо­ба. Уве­че­рі взу­т­тя слід ви­ми­ти і да­ти ви­со­хну­ти при кім­на­тній тем­пе­ра­ту­рі. Пі­сля то­го, як взу­т­тя ви­со­хло, мо­жна йо­го обро­бля­ти. Щоб за­хи­сти­ти ту­флі від во­ло­ги, мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти во­до­від­штов­ху­валь­ний спрей. Якщо взу­т­тя не­які­сно по­фар­бо­ва­не, то шкі­ра мо­же обліз­ти. То­му кра­ще за­вча­сно пе­ре­ві­ри­ти. Для ла­ко­во­го взу­т­тя мо­жна ско­ри­ста­ти­ся спе­ці­аль­ни­ми ге­ля­ми і баль­за­ма­ми. Для зам­ше­во­го взу­т­тя ре­ко­мен­до­ва­на пі­на в ба­лон­чи­ках плюс губ­ка для чи­ще­н­ня і на­віть для ви­ве­де­н­ня плям. Спе­ці­аль­на ка­у­чу­ко­ва щі­тка для зам­ші та во­до­від­штов­ху­валь­ний спрей осві­жать ко­лір ва­шо­го взу­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.