От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный 28 июля

Segodnya (National) - - ИСТОРИЯ ДНЯ -

По го­ри­зон­та­ли: 4. Дуль­си­нея. 7. Ак­тив. 9. Се­анс. 10. Сам­бо. 11. Плю­маж. 12. Гле­бов. 14. Кру­из. 15. Мар­жа. 17. Нуж­да. 19. Осве­ще­ние. По вертикали: 1. Ру­ни. 2. Эстамп. 3. Же­ле. 5. Ак­се­ле­рат. 6. Ан­дро­ме­да. 8. Вс­паш­ка. 9. Со­блазн. 13. Ру­би­ще. 16. Жест. 18. Уния.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.