:

Segodnya (National) - - КУЛЬТУРА -

Ž € ‰ ‰ — € ‰ , - , ‘ € - ,  ‰ - . ’ ƒ ‰ .

“ , - €.    ‰ , -‘ — - ‰ , € ‘ - — € . - — ” ‰, ‡ ‰, Š ‰, ’ ‰. … - , ‰ -   ‰. Œ € , - , 0 °‡   . ’ - €    -  ,  ‰ € « » — ƒ . …  …  . — -  , - ,  - - . ’   3—5 , €  , - . Ž ‰ —   . ’   3—4 . ’ 10 ‰ - € - 18—20 °‡, . — - 20—22 ° ‡. ’ 25—27 ° ‡  15—17 , . ’ 15—17 ° ‡ ‰  25—27 , - 11—12 °‡ — 40-‰. ’ ƒ  - - , « ». ¡  , . ’ 10 ° ‡  ,  , 3—4 °‡.

Œ  ‰ ‰, 1—2 - 1 - - ‰. Ž - , €. ¢  - - .  ‘, , -   .

, , -

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.