:

Segodnya (National) - - БИЗНЕС -

¢ ­ ­ , , ­ —   . œ   1 — , - .    …    ,   , ­   - . Ÿ Ž -     ­ ­   … «‹   - ». «¢ ­   -     . š     ­ - , «  » .    , ­ - , -   . š …   - ­ - . , Ž…… «‹   » 95%. ­   ­ - », — ¬ - «IT4Medicin­e»  ™ .

. Š ­ -     Š ‹±Š.   , … , —   . ’    —   DICOM-HUB, - ‹±Š 

- ,   . Ÿ   -   ­    « ­ » … -   .           ,      . DICOM-HUB  - , , ,   ­ «   »  - . ™ Ž ‹±Š, - Ž ,       10 ­ ,   , .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.