:

Segodnya (National) - - БИЗНЕС -

ž - -  — Ž - , ­ . œ -   ,    ,  . ž  — Myhelix:    ‘ , - “ . «›  ,  -   ­ . “ “ ­ ,   . š, Ž - …   ,   ­ - ­   », — ¬ Ÿœž Myhelix  ‚ .

.  .     “. ™     , . . Œ , -     Ž   . “ -     - . Š , “-   ­   -   ¢, D, - ,  ­ , ž  -3, ,   … . ¢   ­ - - c       -    . - ­ «‹ », - , «‹ - », —    , -     . ½  — 1950 .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.