:

Segodnya (National) - - БИЗНЕС -

¢ ‘ - …     Medics,   ­ ­     - . «¢      - , -     . ¢ …   ,     , -    . Š ­    ,     ­   . Ÿ Medics   ª  - , ­     ‚ -

, š -«  . Š ­ - …     ­ ­  , , …     -  ­ 10 , - , — ¬ ®Š- , - Medics Œ ¢ . — œ   ,    ,   —  ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.