-

« » « ». « » — ,

Segodnya (National) - - СПОРТ - ³“ “ † ´ , 

† - : « » —     « - », «  » — ­  «€  ».

« ± ». « »  , ƒ -    „  … - ­ : « « »  « »  ­ , ­  ƒƒ  . — †   ‡ , ˆ   «‰  », ­ -  ˆ   , ­ Š ‹  ƒ -   . Œ ‹   « » . Ž —    ­ « » . ‘  ƒ ‡  , - ­  ˆ   . Œ , - , « » « »  - ƒƒ. ’  : ».

«Œ « » ‡ «“ » (1:1)  ­ ,  ­ , ,  - — ‰ , „ , ‰ - — ‹ , - ‹ — , — ‹ … ­ . — —  ­     . Œ  ,   ,  . — , ­ - , « »  — -   ».

«’ Š  » « » -  ( , «Ž - ». — . ), — Ž  ˜ ‡ , ­ ˆ « », ˆ  ­     «‰ -  ». — ™  , -   ˆ  ‰ ƒ ‰  . ˜ ‹ ­  … - ­ „  —    ,  ˆ ˆ  . “ :   ,  ­  ­ . Œ - ­ « »    ‡ , ‹  ‹  , ­ ».

“ ­ « », € , ­-­ ƒ ‡ . š ˆ  › ‡ , - . « ²». œ ­   . ˜ ˆ ƒ ‡  «€  - ». —   (1:1) ‰   › . ‰ ’  « » 0:3,  -  . „ 3:3 « - », 92- - £ … ­    ‡ (4:3). š­ , 2014-,  ƒ  . ™ «€  » ‰ , Š , ’  Š . ™ «  » — ‰ , †  , ‰  . š «  »   .

«‰  «€  » «  » ‹ , — ­ «„ » - œ  ‘ . — £ ­ ‹ – «…¦» (0:1) «€  » (1:1). § ˆ  ,    . ˜  , ,    . ‰ ‹ ­ ».

«€  » Š - 9 ­ 9  £ ­ , ­    -  , -  (25:3). Œ -  ©   (7 ). Ž ‡ 35- -  ­ †… † œ ‰  (‰  /‰  /‰  ). „ , ˆ , . ‡   …¦ (1:0)... «  » †™  «’ » (2:0) «œ ». — — › Ž  - ,  -  ­-­ .

: «       «­ »     »

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.