. 3 .

Segodnya (National) - - СПОРТ -

  —  ­­€‚ƒ„ . . . . . . . . . . . . . . 0:0 † — ‡ €ˆ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1

‰ˆŠ:

 F †‹ ­Š€Œ —  Ž‘‘Š’ “. . . . . . . . . . 1:2

• — ŒŠ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:1

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.