. $120 000 2

Segodnya (National) - - ЮРЛИКБЕЗ -

- . . ,   .   -      ­ .  - -   € ‚ ƒ „ … - ,   - , † , . ‡ … ˆ ­ .

 ‡ -1988 ­   ,     - .  † †  . Œ … … … «   ».

’ 1994- ­   Œ… 14 . ”  2004- … - ˆ —  ˆ ˜    … - ,   ‡Œ. ­ -2014 ˆ … . … — 2 † $120 000. ” , † , 29- .

 …    „ - , ‡   .   — 25- 1988- .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.