« »

Segodnya (National) - - ЗДОРОВЬЕ -

. .: ,  - € ? . .: ”  ‚  ! . .: ‰  : € -  €  ‚  ! … , :   € - , € ,  , €      - ,  ... . .: ” , € 10 , € ˆ . . .: ‰ , € — ! „  -  €  .  -     , € —  ˆ  - € . „   ”  € , € ˆ -  € -  : ? — , € ,   - . …  . „   - ˆ   , - …  . Š , € , -  , €  € —  , € . . .: Š  , ™  ˆ  . Š — , € ,   €   , ‚ € ˆ - € . Ž :   , € €   —  , — €   , . . ­  - € ˆ  € .   ,  , ‚  € . „ ‚ ˆ  ! ‰  ,   ˆ  ‚ € -  . . .: ‰  ! ­   ,  €    - « - »! ”   €  , ˆ   -  , € - ! Š - . . .: Š , € , - , . … .   €   . ‰   ,  € - . „ €  , ˆ ˆ , - , , € ‚  — -  - € - , .  ,  ,   . ‰  , € ,   € ,  , ... ‹ , ! - ,  . . .: ‚ « » , €   €  - ,  . Š …    . „  € —  †   - . ‰  € , ˆ  ! - ,  †  , €  ˆ    . . .: ‰ — Ž . ” , €  , ˆ ,   15 . -  €  : «Ž ! „  . “ ˆ - , € -  , !». € € ,   ,  .

« » : 100 

( )

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.