: « , ‰Š ‹ »

Segodnya (National) - - ПЕРСОНА -

 «­ ‰     ›   ‰ ›   , —     ­  -      . — ª   , ›   ‰   ,  ƒ « ¬     ,  , ‰   ƒ   ,  - «  ‰ ,   › - ƒ —     ,       , ©    -      ,  ‰ ›   . ˆ  — ,  ƒ     -  ,  ƒ     ,   › ”    ‰ › . ® › ,         —  ‰ -   . ž    ‰   ƒ,    ‰ ›  ‰ . ž    ›     — ”   © - ƒ,      -  ƒ ƒ   - . ª       ›  ,       - ‰   ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.