:

Segodnya (National) - - ПЕРСОНА -

( ) - - .   ,  , - .   ­ ­ € ­ € , ­ , ,  .   ‚ - 7 ‚ € , ­  , ­ , . «… , ­ † , € ‚ - , , € , , - , ». ‚  , ­ € ‚ , ‚ ‚  - ­ , ‚ ˆ . ‰   ,  , † † €  ‚ - », — . … † ­ ‚ , . ‹ , € . … ­ , ­  . … : «… ?» — : «‘ -  — . ‚  € — ­ . ’ — ». “ . ­ , ‚ , ­ . -  € . … ­ ­ - ” . … † ­ . • ­  † ,   , ­ ˆ . ‹ € €  . ‰  . – - . ”  . ­ , – - 17 , € €  . ˆ € , ˆ - € † € – . ”  , . «‘ , ˜ € , ­ ?». ‹ - ,  , , †ˆ €  € ­ . ‘ -  ­ : «’ ˜ , € - , ˆ . – ­ € ™ † … ». – - : « , ‚ ? ˜ ».   - ‚ , € †.  ˜ - ­ , ‚ ‚ ˆ ‚ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.