1971

Segodnya (National) - - МИР -

“ 45 ‚ - , Ž .  ‘ ’ ƒ - .  , , ‚ «’ - •» ‚, - • . — XVIII , › - , ‚ - ’ - , — › , ‘ , œ - ( ) Ž - œ ‚ • .   - • Ž — ‘ , , • , — ‚ ƒ œ . — - • ¡ ‘ , › , ¡ .  œ Ž ‘ œ - • • ƒ ¢ , › ‚ ‚ - . — ’ Ž .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.