-

. - : 

Segodnya (National) - - NEWS - ,

- - . « » , -  .

. —   -  , -  .  -   - , - , - - .   - - ­ , - —  - ­ . € ‚ :  - - . „ … - ‚ - .

  †‡† ˆ ‰ , - , . Š ‹ : - -   . « ­ : -   ‚ - , -   . Œ    Ž - . Š - , .   -  , , -  -  », — ‰ . ‡  … Ž , - ‚ 24 . «  ‚ . “  , ,  - », — . . : «  €  »

  -   ƒˆˆ ‰ Š ‹  -  . «Œ  ,   ­ - , -  . Š    - ,  .  ,  Ž    - , Ž -  . Œ », — . . ‡ - ˆ ” - , ‚ ‚ 16 , ­ ‚ . «…  ,  —— ,  ‚ .  ‚ ‚ 20 - », — . Œ  - „ … , , ­ Ž , - . «“ , .  - . ‡ ­ - — †. Ž  - —— , — . — ˆ  ,  , - . €  - ». „ ‚ …  — . “ , , ™ ­ , , - . «™    , , ‚ », —  .

«       »

: « €  „ »

 Œ  …  . …  -      - ,  : «’ , , — , «” - ». †        ,   ,    - . Œ ,    ,  -  ».

-

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.