:

Segodnya (National) - - NEWS -

­  . †   ,  . ‘ .

‰  10 , - ,   . ‹ - ­      (  ).

’  -  , , -  .   -   ,  ,  . €-  ­,   : -  - . ” ˆ -  , - -  ( 2  ). … , ( — 800 , — 5000 ). . .

.   -  ,  18 . – - —   4,5 ,  — 100 / . ‹  , -   , ­ -   ( . ˆ  ). ‰ -   ,  , , , . ‹ Ž  , , -  ­ . .



 ,  

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.