« »:

Segodnya (National) - - NEWS -

 -   -   . €  ­ -   (2—4),    . ™ ,  Ž ,  . … —  ,  -  . Š Ž - (  ).

‘  , -  - . Œ -  Ž ­ -    ( — 60, — 100, - — 250 ).

Š    - , ­ - ˆ . Œ  , - , ,  . . Œ  ­   . † :  -   - . › ­  - ,  — .    -  «  » - - Ž . .   . Œ -  ,    -  . †   , - Ž ­  .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.