1927

Segodnya (National) - - TYPИ3M -

. - , ,    , ,   .   -   , Airbus («‡ - ») « - » Š  ‹ . Œ   ,  -  ,  -  ,   Ž    . «‘ - —  -  ,  . Ž -  ,  ,   ». “     -  ” -• – . — –   ˜  -   ,   , ™ - ™  -  ˜ -   “ - . - -  .  –  ,  . – , , , . Ž – . š ,     – - 50- . ž ,  , , , . “  -  – .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.