-

, - ,

Segodnya (National) - - СПОРТ -

, - .   .  , -  ,  .  - , - . —  ­ , - . €  — ‚ . ƒ - : ,  , . ƒ -  -  , -  .  ‚ . … ‚ -  ‚ - ,  , -  — . … -   ,  . †    8,   , — .

- ‚ . † ‚ , « » -  . -  - : ‚ , , , ,  - . € — …  ( « »). Œ 1945  ­  . …  €€€”. - ‚ — 1968 ,  , ­ . –  ‚     .  † …  ‚ . † -  , - ‚ , ‚ : «†  ?», : «˜ … š - ».  . Œ - ‚  , ‚  - ­ .     ­ .

- , , , - ­ - . ›  - 100 - , . €  ‚ - «” - ». ›  ‚ ,  . , 60 , - ˜  . 90-   ,      90 ,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.