« »

Segodnya (National) - - CПOPT -

77- ´ ‚ „ , - 1999-  1:0, †   ‰  - †  .

— ˆ ­ ,  , — - ­ ´ ‚ ´ ‚ . — ˜ , , . ¯ ,  - — † . š † † . ‚ , . - ,  œ Ž - . › -  . › ­ † , , ­ . š ž ... Ž  ,   - ­   ­ — ­ ­ . ‘   . š ­ . › .

— 1999- ?

— ‰ ­ .  , ­  ­ -  , . — . — ¯ , † , ,   .

— 2:0  ­ ?

— ‰  36. › ,  ­ , Ž - . › ‰  « † ª . ‘ ‰ , ­ † ‚ - , . ¶  Ž ­ † .

— € ‚ ƒ„    … † ‡ . ˆ ‰ ?

— Ž  . Ž 5- -  . Ž , ‰  ‡ , -  — ,  ­  . š , - . ª 1999-  ­  .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.