« »

Segodnya (National) - - CПOPT - ŒŒ ­ ˆ‡ˆ

— , (88:81) —  ?

— ³   ,  ˜ Ž ² Ž  — – † ˜,  ”• , - ¤ ,  . ³ , †  ˜ , † —, †  .

—    -   ­ ? € ?

— – ¦ — - —  . – - , † Ž, — , † ˜. Š  —  ¤ . –  † — †  —  ´ ² . 2- — † —  - ² . † Ž ˜,  - —. – ˜  100%  — . —  ‚ ‚ 1/8-„? — ± † , . – -  —,  — ´ 1000%. ”  Ž † ´ , †  , Ž † . ‘ † Ž   ˜ .

—   -4  †  - † †, .

— † . ” - —  —  — - †   , - — Ž —— — . ¤    ˜ Ž  ... , ( ). ­“€ ‚ ….

— ˆ † ­ ­ ‚ ‰ ­ Š ‚ —  ­ ‹ . Œ ­ ?

—  . –  U-16, ´ — . — « » ( - . — . ) , — Ž ˜ ( ). ¶ ´ ( — 216 , — 188. — . )! Œ .  -  U-20 —  — ²  . ¸ † , — ˜, — ; , —  , ² . £   —† .

— ­ ,  Ž ‚ ‚ ?

— ” .  — † † ˜. ” Ž —, , , — ˜ ˜... ( ). – ˜: † —  .

— ‘  ‚ ’23, ­ ‰ —  • . ?

— ¶ — Ž - ( ) . ± † —  14- . , - —,   23-. «±  » — ˜ º13, «¸ » 15- . 15- —  , † ² , 13- — • , 14- — ¼ ² . ½ ? ¤ ´ ¤ —  Ž -  , † Ž, ˜ º23, 

, . 1000% , , ,    

, 23 † . ± ˜  , ˜ , † —  - . ¤, — ˜,  ¤ , ˜.

— ˆ ‘ - ?  ‰ † ? – ­ ‰ ?

— ¤ . § † — , ´ Ž . ” .  — ,  † - . ¥ , . – ,  , , : , —²  — ... ¼ Ž   .

25 17 5

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.