1522

Segodnya (National) - - АФИША -

500 - - , . - .    ,   .    ­ .  22  ‚ ƒ . „ ƒ ,  .  -  …   , , …  ­‚ . † … , ‡  .  …  - , -  , … , … 24 - … ,  - , , . ƒ ‰ - ,  …   , …  ! ƒ -  . ‹  … ‡ 10 1519 — 265 “   . ” … «ƒ » ( - ), «‡ -­ », «† - », «‡ -™ » «‹ ». ‹    18 , , … .   , , -  “  ›, ,  › ‚ , › … . œ    , - › 350  . Ÿ , ¡   …¢ › , - . ,   ,  -   ¢   . £ … . £ … … - . £ . … … - . ‰ … 41 .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.