862

Segodnya (National) - - АФИША -

  — “ , … ,  ¢ . Œ  €  € — €  , ” -  — , “ — , … — , ¢ — , † - — ,  … ». Ÿ  … ¤   - ƒ - - ‡ … ! ¦  …  , -    . € -   -  — ­  . Œ  ­ «“ - € » ‡ -“ € ” § . « -  »,    , . -  ƒ - , ,  ,   , €  ­ - Œ  (¢ - ) . ¨ ¤    (  ) ¦  . ” 862  , « ¤ ­  ,   -  , ¤ ­  ,  ­ €¤  ». £   ­   «    ¤  ». ”  €  - -   «  ,  , € ,  ». ”    ¦ ,  ­ ­  , —  .    ,       €    ¦ . ¨  … .   … ©ƒ  ,  « » ( - )  ,     (   … ). Œ 879  … ,   ,  ©ƒ  , « »   .     Œ € ‡ ,  - ­ € ª  « , ‡ , ¤ ‡  . «  ,  , ‡ , : ««    … !»». , ­ -  , …  30 . …  …    912  33  . “    -  - ­  — Œ  .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.