PORTUGAL STOPOVER.

Segodnya (National) - - ТУРИЗМ -

¢  Š TAP   Portugal Stopover. ± ’ š - ’ ‡ - • ˆ ( , ² , ‡ Š ), • Š 1—3 ³ ¢ . ¢ Š • Š ‡ Š, ‡ ¬¬ . ´  , Portugal Stopover - ˆ - -  ˆ, ˆ ’ -  Š .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.