SSH.

Segodnya (National) - - ТУРИЗМ -

À  — ‡ ˆ - Singapore Airlines. ¢  - ’ ‡ˆ Singapore Stopover Holiday (SSH). à ‡ ˆ SSH ( $30/ ’Š ’ - )  ’ ‡ ‰  ™ Š . ± š ( $40/ ’Š ’ )  ˆ - ’ Š ‰  ‡ SIA Hop-on Bus.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.