:

Segodnya (National) - - MИP -

ˆ   ,   - €  «   … » ‰ . ¦ «€   - » Š ( ‰     €    ),  Š -  € Š €  , €  € , .   € - Š ,   ,  Š . «Œ     . §… , ,   ,  ,   / -  ,     …   € €… € €. £ €  …   Š , €  , € , —  ˆ § - . — © €   €  € € ,   ,  € ».

. Œ   € , , ,  , € —   Š € - « € ». -    ,   ©   , « » (  , )     - Š . « Š „ € :   €  -   €€ - . Œ   € Š … ,    € € , — - SV Developmen­t š š -   . — ¢   … -   , …  € 50—60%. © €,     , € , € Š , ,  - Š ,    /©  ‰ -  € . ˆ  , € €      Š , © ‰ ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.