1912

Segodnya (National) - - АФИША -

. 12 , « » 4000  - 27 - 105 € . ‚ ƒ -  €  „  .  …  - † € . €  €  ƒ ‡ - € ˆ  ƒ - ‰ (  ), Œ Ž - ,  «‘  ‘ » † - ƒ € . -  , , , - . …  - ’ 1000 , — „ 1750 2000 „. … , «‘  ‘ », - ” 1897  , - ’ ” — 3000 . ‚ « - » ” . ˜ , „ ,  - ” , -  - , « » ” « ». ‘ 0:0 € € ” . ‚ « »  - ƒ „   . ‚ ‘ š š .   - .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.