:

Segodnya (National) - - КУЛЬТУРА -

  — ˜  - . ˆ   , ­ —   ,  † ­ . ˆ  -   - . „  ,  —  20 ­  . ™  -  .  ­  —  ,  . •  ­  -  ­    : ­ †  , ­ ,   , - , ­ . š   -  , - † ,  -   .     , -  ­  30  . ™ - ’ ­ - . „ ­ : ­       —  ,  - † . œ  ’     !

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.