­ † ‡

Segodnya (National) - - КУЛЬТУРА -

X -      10 . ­  - € ‚ ƒ „ - «† ». «ˆ‰  -   ‰ € - .  Š   Š  , ‰   ,  ƒ  ƒ », — ƒ Ž . ‘    , ‚ „ ‚ -  ’ ˆ  . ­  € ‚ €.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.