4- , — , —

Segodnya (National) - - МИР -

. ˜ , ‚ - . .

™ ‚  — : . ‰    — , - . ™ — ‚ .

 - , ‚ ‚ « » , (‚ , - ), , .

š : 4—5 —   - .

: - . - , - : - ‚ , , . …   , ‚ . ™ ‚ ‚ 2,5 — , . …   ‚ . › ‚ , - ­ , , , ‚ . - — ‚ . ‚ , ‚ — ‚ , , ‚ ‚ ‚ ­ , , ‚ ‚ .

™ ‚ , . ­ . - , - .  ‚ ­ ( , ‚ ) ‚ ‚ : , . ‰ , « - », .

 : ­ - — - , ‚ , - «  » . ‘ ,  . ™ ( ) ‚ — .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.