:

Segodnya (National) - - СПЕЦРЕПОРТ­АЖ -

- , - , — . «    .    :    — , , € ,  € », —  «ƒ » „ € ƒ . … €,  , † .   † € ‡ ‡ † €  ˆ «ƒ »,  . ‰ Š ‡ † ,  ‰‹Œ. -  .

ˆ   «ƒ »   † - . Ž …  - . «‘ -    . „ - 3,6 », — „ Ž . …    ,  €. ‰ - ‡ - † ‰ … € . - ˆ” • ‘ , - ,  .

„ –  . «Œ € — . ‰ - — € €», — -  „ € … € . –  . «— 500- € š ,  ,  », — ƒ .

›  -  ,   «ƒ - ». Œ  :  - € , —   . œ - € , -  € . «„ € † ˆ . Œ - — ,  – . ‰ ˆ  . „  — . œ - — - », — ƒ . . . .

-

 

 

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.