1897

Segodnya (National) - - ТУРИЗМ -

. , - - .   -   « » «  ». ­ - . €  ‚ ƒ ƒ „ -… . † « » ‚ - ƒ ,  -   , «   ». «‡ - -  . ­ ƒ — !  - Š  ƒ . ‹ , - — !» ­ ƒ ‚ - ƒ Œ ƒ ‹ „ ƒ « - » « » ƒ  . Ž - ,  - ƒ  ƒ . ŒŒ „ -… ‡ - ‘ , , ‹ , „ ƒ ƒ, 1913 •  –—…. ˜  - , 1930—1950 « » . „ -  , ƒ ƒ  - ›  - , œ  : …  Ÿ ,   , …  . œ . ˜ -  ˜ -¡ œ Forever Tango 1983- - . 2009- , IV °˜‘– , , , ,  ƒ € ,  -  - . … … 1977 , 11   —   «  »  - ²  - Œ   «˜ - ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.