1957

Segodnya (National) - - ТУРИЗМ -

 Ž  - , œ . Ž  –-1   Ž 1440 , - 60 . „ - œ   . ˜  –-1  –  . Ž  -   ƒ  ,   . 1954- Ž - . «†  »  1956- . €    ,   ,  œ - .  1957-  , -   - , « ›  - ».     -  21 1957 . … 4   1957   , œ -  .   ¸––€ — « - », «… », «‡ », ‘ .  , - °  ² -  - « », -     « » «… ». 1995  - «¹ -3»  - «–º -1». – -  ¸ 2022  2015- : œ ƒ ,    ‹ .    , «‹  » ›  €•.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.