-

Segodnya (National) - - АФИША -    .

1 — - . . - , .   .  ,  ,    , ,  ­ - . €  ,  ­ . ‚   . € , ƒ ,   .   „   „. … 5 -  «…  - » —  „ , „ -  . Š ‹ ,  „ : «Ž   ,  — „ , Ž - ,  . ,  ,   ». «  - , „  „ , : «ƒ , ‘ ’  ,  - » „  „,  , — ».

2 — ‚ -  Ž (III ). –   — , -  „ (  ˜ ) -  , ‹ . ™ ƒ : «  , Ž . š   ‹   ». Ž  ,

: «         ­ € ‚ « ƒ   „ … »

„ . –  — ,  , — Ž . › — . œ  . ‚ -  . , , — : «™ , ƒ - !» - -  Ž  - Ž „ – .

™  ­ —  Ž . –  , „ „ .   . ˜  — „ - .  ,  Ž -   , Ž – - . Ž ’    „ . –  - . ‚ 1900 „  , „ ‹ .

3 — ‘ – . –  š „ . š - -£ £  «‘ … ’ ». – , , „   ‹ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.