: ,

Segodnya (National) - - АФИША -

, , - - , .   ,  ,  ,    .    .    ­ € ( )    . „   ,  ,  ,  - ,  , . „ , -  … . «‡  , ,  , », —  .     -  - - .  Š , - , Š , - ‹ , ,   .

. …  , , . Œ  , . Ž ,  - ,  ‘ ,  . „ Œ  , „ , Š . ’ , Œ  .    . … Œ  ,  ,  ,  . «… », — . „ Œ  : «” - Across:

1. Force 4. Roomer 7. Pony 8. The river 9. Modeling 10. Share 12. Scribe 17. July 18. Drain 19. Stack 20. Pocket 23. Evolution 27. Fuse 28. Youth 29. Fishing 30. Argali , , , !» „ Š   .

. Ž ‹   IV , Š . … ,  ,  ,  , . „ -   . „ ,  , . „ ‹ .  , - .   , ‡ , . „  ,  , . ˜  , - , ‡ ,  , ’ ™ . š ‹ , , Š . ›  -       . œ  . € , ‹ , ‡   . ‡  , 17- „ ,   Œ  .  -  . €   ,  . ‡    - : «€ ! ¡  ,   ».   . „ ‹ „ . «…  , ? £ ,   , -   . £   - , ¤ … ; ,  ». … : «… ! £ - ‘ ».   ,  ,  , - ‹ . „, ,    .  , ,  -    ,   ‹ . €  - ‹  , - , - ‡ „ .

.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.