« !»

WTA : 

Segodnya (National) - - АФИША -

4 -   WTA - ($7 000 000). „ … † . ‡ … - 1- ‰ Š ‹ ‹. , Ž † ‘ ’  (11:00). (14:30), Š † ‹ ‹.

• ‹ † Š . Ž - ‹ - , ‘ † – — .  ‘ - - ‘  ˜ . — Š - — 15 - ATP ‘ † œ -Ž – , ž Ž (€2 621 850).

«• - ‘ — † , — ‘  Š - Ž ¤ . — • † , Š † –  , — Š . • , – Š – . ¤ , , - , — … Š - . ¥ , – - † - , – . • - ‘ . ‡ — , ˜ ? ¥ … . – - . § , . Ž † Š , , Š ž , - † Š . • Š ,  ‹  ‹ ‘ . § - ž Š ‹ . Ž † ž ‹ , † , † . § ‹ , Š . • , ‹ - ‘ , — … Š , . ‘ - , ‹ Š Š - , Š . — ‹ ‹ … ‘ - Š . ‰ - , Š ».

¤ † - † - $7 † ‹. ‡ - $1,75 . — Š — $153 . , — .

© Š — § ¤ ‡ 6:3, 6:1, ž ‹ 3:4 ‹ - 1/2. ‡ .

: «        ­ €,  ƒ„…†,   ­‡… ­ »

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.