:

Segodnya (National) - - АФИША -

- . , - ,   -   .    ­ — - (2864 ).

ˆ   ‰ , - Š , — ‹ . Œ -  Ž - 100 .

  - ­ — 42 . “   - (500—1500 ). •  - ˆ . “ ‰       . – , — -   15 . —  ˜  — 11 . Œ ,  ­ -   . ,   . –  ­ — - — ™   -   , , - š . Ž ,  - . ­  - ,      Ž -› ( 30 ‹ 10 ‰ ), Ž -­ -– ( ˜ ),  , Ž ž .

. ­ (5 .)  - Ž -­ -– — 144 109 — .  ‰   30 1150—2300 . “ -    , 3 š , 4 , 2  š .  - ­€ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.