­ 2002

Segodnya (National) - - АФИША -    „ „ ­

- . - - -  ,    .      , ­    300 , ­     ƒ - ­ . „ ,    . … « - ­ » - ˆ — ˆ ,  Š    210—209 . ƒ., - ­  -   ­ , ƒ ­ .    13- ‘ ’­ƒ (  ” ˆ )  ­ - 246 . ƒ.    700     38 . , ,   ­ -   48 ­ 70     .   ­ 1974- ,   ­ š  . -    ­ - ” ,    , ,   ˆ ,   ” -   ­ ,   . ¢ › › ¡   . Ÿ   . Ÿ - · ¢ - › ­ ƒ : «¥   £ ¹ ». ‘ 1949- « › - »   ­ 10 ª¢š¬ª º ¬ ›. ¡ š - , ‘ - ƒ ,  Ÿ  ,    75  - -   , 1956-     ­   72 - š , ­ ­ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.