­ 1887

Segodnya (National) - - АФИША -

 .  „   ,  € -  ,  ‚ ,  . ‘ - € ” - ,  „ ‚  ,  …»

Š , «˜ »,  ‚   £ . €   ‚ — „ . ™  €, ‚ . £   . ‘  —     , ’  . ‘ -   . «  € ! […] Š „  . ‘   €. € €  . §  € ? — — ? —  ’ . — — -   ». ‘  .   € €  ‚ (Deerstalke­r),  € ‚ « € š  ’ »,  , -  - ˜ „  ,      . ’    € € .

Š  € , -  € ’ « -  ». ² ‚, ‚€  , ”  ‚  €  . «’ €   - „ ‚  €  ,   ».

. «˜ € -   „ … — Š  , „ ! ³ - ‚,   ‚ ‚ ?» —  ’ . ‰  - , ‚ ( €   Š  ), -   . ‘  « - ». ƒ ,   € -    ,  -  ™ ‚€ ­ -³ £  ‚ « », -  -  . ƒ , , € ,  ,  ‚ .

, .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.