:

Segodnya (National) - - АФИША -

. ” (¦ -  ) ‚  ƒ ƒ ƒ . Š - , ‚ ˆ - ­ - . ¬  ,  , —   ƒ ƒ ƒ ( 10 ). ®  - ,  - ‚  « - », ­ ˆ ‚ ‚.

.   ƒ  ‚ ­ ,  : «† ­ - ‚  ƒ -  ‚ ». ¦ ƒ ƒ ƒ  — ¡ . — - ­ — 100 . ¡ - — ƒ .  ƒ ƒ. “  ‚  ,  ˆ - ­ … , -     - , .    ­ ˆ ‚ ‚ ,  , § « - ». ¥   ƒ ¡  ƒ , ‚ . Š  - ‚ - - …  , ‚  - - (10 ).Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.