: , ,

Segodnya (National) - - АФИША -

(100 ) - .  ,     - ( - ), ­  , - : ‚ ‚ ƒ ƒ .   , - . „  - , ‚ -  … ( ‚ ‚ ‚ † ). ‡ˆ ‚ — ƒ ƒ ƒ ­ - . Š , ­  ‚ , ­ . ‹ ­ ‚ ‚ . ‡   — $25,  — $30—35. “ ‚  ƒ . . .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.