- :

Segodnya (National) - - АФИША - .

2 — - , . - . XIX . ,  ,   - . , , -   , (   )    , . ­ - ,  € : « 19  ». ‡ 19  -  ˆ  ‰ -  Š . 19 1867 ,  € ‘ ,  10  -     - . ,   . “ 19   ” .

Š • - – - —    - ˆ ˜ ˆ , €  - ™ . š   ,  - ,   -  . ­ ˜ ™ - € , – - —  € . € .

3 — - . “ - ” › € 816 . ˜ €,  . —  ˆ — . œ  , € - , € €  . • . ›    €,  ™ € Š .

4 — . ž  12   .  “ ™ ” ,  , ˜ . – — - › ¡ ,  , ¢ . – ¡ , ¢€  €  €. ¡ ¡ , ,  €  € . ­ ˜ € ,  ,

: «     , , ­ €  ‚  »

  . š ˆ , — - ›  , € ˆ . ¡ ,  -  ,  — , ™ . —   ¢  ‰ £ . - ˆ ‰ - , ,  € ¡ š - € - . —  ˜  ¢  ¢€ — — ¡ ¡ , ˆ Š .     , ,  — . › — , ™ : «› ¡ Š ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.