90- : , - 

Segodnya (National) - - ТВОЕ -

Š  ‰, ‰ (Š ‰ , š . .) ‰  ‰ (  œ  , ­  , Š -Š , ž œ ) . Š - ‰ - Ž , - . «¡  ‰ ‰ ,  - . ‘ - , . ™ , - », — , ‰ 90- , — — Ž .

„… †. € ,  -  - ‰ . Š ‰ ‰ , , — , . «Ÿ , - Ž  ‰ , Ž — ,  . € - ‰ . ¤ ‰ ‰ -   », — — .

. • , , ‰ , , . ¥ . ™ ‰ , ‰ ‰ - . € - ‡ ˆ. Š‹ . ¢ - , ‰ ‰  . «™ Ž , . ¥ , - . €    . ‰  - », — ¤ Ÿ .

. œ Š ‰ .   Ž   ‰ -    .  ‰  6—9 . ¡ Ž . Ÿ , , ‰  - Ÿ , Ÿ Ž   -  : ‰ ,  « - ». š  - .

. € -  ,  — ,  , - . ™ Ž  - Ž ( € Š ),  , -  . ¤   , , § . ™ Ž  -  :   , - , ‰  .

. € , . ™  - ‰ - ‰ - ‰  ( , , . .). «™  ‰ « », ‰ ‰  . ‘ - , , , - ‰  Ž - , ‰ , - », — ‰ Ÿ œ ‰  .

,

- 

 

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.