1:

Segodnya (National) - - СПЕЦРЕПОРТ­АЖ -

“  - . «” —  , . ‰   : — - , — „ - , ,  - , — •  , —  - Tetra Pak ž Ÿ . — - - : — « • » „ (  - , „  „ - ). € - •  ,  „ . ˆ - •  • • . ‰  -  • •  , „  , — „ - „ ».

Ÿ -    - ,   „  . £ - , - :   . ” - ,  . «¤  , „   . ”   , , , , « » , -  », — „ ž † .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.