Щи­ра бе­сі­да

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка -

«Ми по­вин­ні пе­ре­жи­ти мо­мент ста­нов­ле­н­ня на­ції, а по­тім мо­жна го­во­ри­ти про муль­ти­куль­ту­ра­лізм» На­ціо­на­лізм і ци­ві­лі­за­цій­не ви­зна­че­н­ня Укра­ї­ни Уро­ки Чер­чи­л­ля для сві­ту й Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.