Цукро­за­во­ди за­вер­ши­ли се­зон цукро­ва­рі­н­ня

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

Ви­ро­бни­чий се­зон цукро­ва­рі­н­ня за­вер­ше­но. У 2017/18 МР ви­го­тов­ле­но 2,14 млн тонн цукру, що на 6,5% біль­ше про­ти то­рі­шньо­го по­ка­зни­ка (2,01 млн). Зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва пов’яза­но зі збіль­ше­н­ням по­сів­них площ під цукро­ви­ми бу­ря­ка­ми та за­пу­ском ще чо­ти­рьох цукро­вих за­во­дів до то­го­рі­чних 42. Лі­де­ром ви­ро­бни­цтва, як і ра­ні­ше, є Він­ни­цька область — 445,6 тис. тонн цукру, дру­гу по­зи­цію по­сі­ла Хмель­ни­цька область — 290,2 тис., за­ми­кає трій­ку лі­де­рів Тер­но­піль­ська область — 283,5 тис. тонн. Зав­дя­ки пла­но­вим мо­дер­ні­за­ці­ям цукро­вих за­во­дів збіль­ши­ли ви­ро­бни­цтво цукру І ка­те­го­рії. Так, у 2017/18 МР ви­ро­бни­цтво та­ко­го цукру ста­но­вить 50% про­ти то­го­рі­чних 30% у за­галь­ній стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.