Ми­ко­ла­їв­ський КХП істо­тно роз­ши­рює по­ту­жно­сті

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Чор­но­мор­ський банк тор­гів­лі й роз­ви­тку ви­ді­лить гру­пі ком­па­ній Orexim кре­дит у роз­мі­рі 31 млн єв­ро. Ко­шти пі­дуть на ре­кон­стру­кцію й мо­дер­ні­за­цію Ми­ко­ла­їв­сько­го ком­бі­на­ту хлі­бо­про­ду­ктів. За­галь­на міс­ткість скла­дів ком­бі­на­ту пі­сля ре­кон­стру­кції збіль­ши­ться з 60 тис. до 150 тис. тонн. Очі­ку­є­ться, що пі­сля мо­дер­ні­за­ції під­при­єм­ство змо­же пе­ре­ва­лю­ва­ти на рік до 2 млн тонн зер­но­вих, бо­бо­вих і олій­них куль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.