«Агро­фір­ма Кор­на­цьких» мо­дер­ні­зу­ва­ла сви­но­ком­плекс

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

«Агро­фір­ма Кор­на­цьких» на Ми­ко­ла­їв­щи­ні про­ве­ла мо­дер­ні­за­цію й роз­ши­ре­н­ня тва­рин­ни­цько­го це­ху під­при­єм­ства. Обладнання сви­но­ком­пле­ксу про­во­ди­ла ком­па­нія Farmer Atlantic. Зокре­ма, обла­дна­но при­мі­ще­н­ня для осі­ме­ні­н­ня й утри­ма­н­ня су­по­ро­сних сви­но­ма­ток на 350 го­лів, до­ро­щу­ва­н­ня та ви­ро­щу­ва­н­ня ре­мон­тно­го мо­ло­дня­ку, а та­кож при­мі­ще­н­ня для опо­ро­су на 96 стан­ко­місць. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра з тва­рин­ни­цтва «Агро­фір­ми Кор­на­цьких» Іго­ря На­гір­ня­ка, із уве­де­н­ням в екс­плу­а­та­цію но­вої фер­ми під­при­єм­ство збіль­шить кіль­кість сви­но­ма­ток і ма­ти­ме 12 тис. по­сад­ко­во­го по­го­лів’я.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.