«П’яти­дні» ма­ти­муть вла­сний еле­ва­тор

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Ком­па­нія «П’яти­дні» (Во­лин­ська обл.) роз­по­ча­ла бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю 65 тис. тонн одно­ра­зо­во­го збе­рі­га­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур. На еле­ва­то­рі збу­ду­ють 10 міс­тко­стей по 5,5 тис. тонн, під­ло­го­вий склад на 5,5 тис. тонн і чо­ти­ри опе­ра­цій­них міс­тко­сті на 1 тис. тонн. Ко­што­ри­сна вар­тість про­е­кту ста­но­вить близь­ко 175 млн грн. Еле­ва­тор пла­ну­ють уве­сти в екс­плу­а­та­цію на­при­кін­ці 2018 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.